പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം നിലനിർത്താൻ.positive psychology .Dr.Khaeelshamras.mf.

നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ
ശക്തിയാണ്. ജീവിതം ബലൂൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വികസിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ വായുവാണ് മനോഭാവം.പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതവും പോസിറ്റീവ് ആവും.
പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം നിലനിർത്താൻ കുറച്ച് മാർഘനിർദേശങ്ങൾ.
1. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആവുക. സ്വന്തത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്നും അവയെങ്ങിനെ നേടിയെടുക്കാമെന്നും ശരിക്കറിയുക. മറ്റുള്ളവർക്കനുസരിച്ച് ചാഞ്ചാടാതിരിക്കുക.
2. ഓരോ ജീവിത പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും അത് പ്രതിസന്ധിയായാലും പരാജയമായാലും അതിൽ നിന്നും പഠിക്കുക, നിരാശനാവാതെ മുന്നേറുക.
3. പ്രശ്നങ്ങളല്ല പ്രശ്നം മറിച്ച് പ്രശ്ന പരിഹാരമാണ്. സമാധാനത്തോടെയും ശാന്തിയോടെയും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ശ്രമിക്കുക.
4. മനസ്സിനെ പോസിറ്റീവ് സന്തേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഊട്ടുക. നല്ല വായനയും നല്ല ക്ലാസുകൾ കേൾക്കലും ഒക്കെ ഇതിനു സഹായിക്കും.
5. നല്ല വ്യക്തികളുമായി കൂട്ടുകൂടുക. എന്തിനേയും എപ്പോഴും വിമർശിക്കുന്നവരല്ല
നമുക്ക് കുട്ടിന് വേണ്ടത് മറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല അറിവും പ്രചോദനവും നൽകിയവർ ആവണം അവർ.
6. ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവണം. ആ ലക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുക.
7. സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ്. നീട്ടിവെയ്പ്പ് ആ സമയം നഷ്ട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രേരണയാണ്. അതിലൂടെ ജീവിതവും ഒന്നും നീട്ടിവയ്ക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്