വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ,.My diary.khaleelshamras

പലപ്പോഴും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ
സമൂഹത്തിൽ നിന്നും
ചില വ്യക്തികളുടെ
വികലമായ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളിൽ
നിന്നും
വാക്കുകളായും പ്രവർത്തികളായും
മാലിന്യങ്ങൾ
ശേഘരിച്ച്
അവയെ മനുഷ്യ
മനസ്സുകളിലേക്ക്
ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ്.
അത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാവുമ്പോൾ
അത് ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ
തന്നെ ബാധിക്കുന്നു.
ഒരൊറ്റ നെഗറ്റീവ്
വാർത്ത ശരിക്കും
മനസ്സുകളിൽ ബോംബായി
പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന
സാഹചര്യമാണ്
ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒരിക്കലും ഒരു വാർത്തയേയും
നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം
തല്ലിതകർക്കാൻ
കാരണമാക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്