സ്നേഹം.my diary.Khaleelshamras

ഒരിത്തിരി സ്നേഹം
മതി ഒത്തിരി വലിയ
സന്തോഷത്തിന്റെ
വൻ മരങ്ങളിൽനിന്നും
രുചികരമായ
കായ്ഖനികളെ
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ.
അതു കൊണ്ട്
വരുന്നവർക്കൊക്കെ
സ്നേഹം സമ്മാനിക്കാൻ
മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്