ഒറ്റ വാക്ക്.my diary.Khaleelshamras

ശ്രദ്ധിക്കണം.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ
വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലോ
കണ്ട ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതിയാവും.
സ്വന്തം മനസ്സിനു മീതെ നിയന്ത്രണം
ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ
ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ.
ആർജിച്ചെടുത്ത മനശ്ശാന്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ.
അതു കൊണ്ട് തന്നെ
എന്തു കേട്ടാലും കണ്ടാലും
അനുഭവിച്ചാലും
അതിനെയൊന്നും
മനശ്ശാന്തി തകരാൻ
ഒരു നിമിത്തമാക്കില്ല
എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പു വരുത്തി
വേണം അതിനു മുതിരാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras