ജീവിതത്തിലെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ.my diary.Khaleelshamras

പോസിറ്റീവ് വാഹനത്തിൽ
പോസിറ്റീവ്  ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
സമയമാവുന്ന
വഴികളിലൂടെ ഡ്രൈവ്
ചെയ്യുകയാണ് നീ.
പക്ഷെ പലപ്പോഴും
വീഥിയിലെ സിഗ്നലുകൾ
ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുന്നു.
ആ വഴിക്കു കുറുകെയും
എതിരേയും ഒക്കെ വരുന്ന
നെഗറ്റീവ് വാഹനങ്ങളിൽ
ചെന്നിടിച്ച്
സ്വയം വാഹനത്തിനു കേടുപറ്റുന്നു.
മനസ്സിലെ ട്രാഫിക്ക് സിഗ്നലുകൾ
ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വാഹനം
എതിരെ വരുമ്പോൾ
ചുവന്ന സിഗ്നൽ തെളിയട്ടെ
എന്നിട്ട് വാഹനം പതിയെ നിർത്തി
സൂക്ഷ്മമായ എന്തിലെങ്കിലും
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
കടന്നു പോവാനുള്ള പച്ച ലൈറ്റ്
കത്തുന്നതുവരെ
സമാധാനത്തോടെ ക്ഷമിച്ച്
കാത്തിരിക്കുക.
അല്ലാതെ ധൃതി കാണിച്ച്
നെഗറ്റീവ് വാഹനത്തിൽ
ചെന്നിടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്