അണികളും നേതാക്കളും,.my diary.Khaleelshamras

അണികളും നേതാക്കളും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
അണികൾ പാർട്ടിയുടേതാണ്
എന്നാൽ നേതാക്കൾക്ക്
പാർട്ടി അവരുടേതാണ്.
നേതാക്കൾക്ക് ആ പദവി
ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ
അതിലും ചെറിയൊരു
പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലേക്ക്
പോവാൻ അവരുടെ
ഈഗോ സമ്മദിക്കില്ല.
അങ്ങിനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ
സ്വന്തം പാർട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ
അവർ ഒരിക്കലും
മടിക്കില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്