സാഹചര്യത്തിന്റെ അടിമ.my diary.Khaleelshamras

നിനക്കു ചുറ്റുമുള്ള
സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്റെ
മനസ്സിലെ സംസാര വിഷയങ്ങൾ
ആയി
അവ നിന്നെ ഭരിക്കുമ്പോൾ
അത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
കാലാവസ്ഥയാവുമ്പോൾ
രിക്കും നീ
മറ്റെന്തിന്റെയൊക്കെയോ
അടിമയാവുകയാണ്.
കൂടാതെ നിനക്ക്
നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും
ചെയ്യുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras