പേടിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സ്.my diary.Khaleelshamras

ഈ ഭൂമിയിൽ
നിനക്കാരേയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല.
ആരും നിന്നെ
പേടിപ്പിക്കുന്നുമില്ല.
പിന്നെ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നത്
നിന്റെ സ്വന്തം മനസ്സാണ്.
ചില വ്യക്തികളുടേയോ
സംഘടനകളുടേയോ
ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളെ
അതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു
എന്ന് മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras