അസൂയ പടരുമ്പോൾ.my diary.Khaleelshamras

ആരെ എന്തൊക്കെ
കാര്യങ്ങൾ ആണ്
അലട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
എന്ന് നിനക്കറിയില്ല.
മറ്റുള്ളവരോടുള്ള .
താരതമ്യപെടുത്തലുകളും
അതിൽ നിന്നും
അവർ പോലും
അറിയാതെ ഉള്ളിലെ
കാലാവസ്ഥയാവുന്ന അസൂയയും
ഒക്കെയാണ്
വളരെ സന്തോഷകരമായ
ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ നിന്നു
പോലും
കോപിക്കാനും
മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനും
വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്.
ഇത്തരം വ്യക്തികളോട്
തിരിച്ച് അതേ രീതിയിൽ
പ്രതികരിക്കരുത്.
കാരണം അവരിലെ
നെഗറ്റീവ് മനസ്സാണ്
ഇതിനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്
എന്ന സത്യം
അവർ പോലും അറിയുന്നില്ല.
ആ മനസ്റ്റിനെ അഴിഞ്ഞാടാൻ
വിട്ടു കൊടുക്കുക.
തിരച്ചങ്ങോട്ട് പ്രതികരാച്ചാലാണ്
പറഞവരിൽ
അത് ഒരു വൻ
പ്രതിസന്ധിയായി പരിണമിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്