ഒന്നിനോടും വിട പറയുന്നില്ല.my diary.Khaleelshamras

കണ്ട കാഴ്ചകളോടോ,
വ്യക്തികളോടോ
കേട്ട ശബ്ദങ്ങളോടോ
അനുഭവിച്ച
അനുഭൂതികളോടൊ
നീ ഒരിക്കലും
വിട പറയുന്നില്ല.
അതൊക്കെ
കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും
അറിഞ്ഞ അതേ നിമിഷത്തിൽ
നീ അവയെ
നിന്റെ സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
നിന്റെ
ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
അവയെ തിരികെ വിളിച്ച്
ആസ്വദിക്കാം.
അവയൊക്കെ നിനക്ക്
നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഒരിക്കലും
കരുതാതിരിക്കുക.
അവ നഷ്ടപ്പെടുന്ന
ഒരു ദിവസം നിനക്ക്
വരാനുണ്ട്
പക്ഷെ ആ ദിവസം
നിനക്ക് നിന്നേയും
നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്