നെഗറ്റീവ് വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ.my diary.Khaleelshamras

എല്ലാവരേയും കുറ്റം പറഞും
എന്തിനും തർക്കിച്ചും
കോപിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ
കാണുമ്പോൾ.
നീ നിന്നിലേക്ക്
നോക്കുക .
എന്നിട്ട്
നീ അങ്ങിനെയൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ
അതിൽ ആശ്വസിക്കുക.
അങ്ങിനെ ഒരു വൈരൂപ്യം
നിന്നിലും കാണുന്നുവെങ്കിൽ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
അത് മാറ്റുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്