അഭിനന്ദനങ്ങൾ. My diary. khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും
അഭിനന്ദനങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ
അഭിനന്ദിക്കാൻ
മറക്കരുത്.
നിന്റെ അഭിനന്ദനം
അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ
വസന്തം പരത്തുമ്പോൾ
അത് നിനക്ക് നൽകുന്ന സുഖം
വലുതാണ്.
എല്ലാവരേയും
അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനിടയിൽ
എറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു
മനുഷ്യനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ
മറക്കരുത്.
നീ നിന്നെ തന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ
മറക്കരുത് എന്നർത്ഥം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്