പ്രതി മരുന്ന്.my diary. khaleelshamras.

മരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയേയും
കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് ദുഃഖമാണ്.
പക്ഷെ അവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ
നമുക്കും അവർക്കും
ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ
ഓർക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് സന്തോഷം
തോന്നുന്നു.
ഇതു പോലെയാണ്
ഒരോ നെഗറ്റീവ് രോഗത്തിനും
അതോടൊപ്പം തന്നെ
അതിന്റെ പ്രതിമരുന്നുമുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്