തിരികെ പോയി ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുക.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട്
നല്ല അനുഭവങ്ങളിലേക്കും
കാലത്തിലേക്കും
കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ
ഒരു കൈതാങ്ങായി
ഓരോ നിമിഷവും
എന്തെങ്കിലും ഒക്കെയുണ്ടാവും.
ചിലപ്പോൾ മുമ്പെങ്ങോ
കേട്ട ഒരു പാട്ടായിട്ടാവാം.
മുമ്പെങ്ങോ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന
ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ടാവാം.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നും
വരുന്ന ഓർമ്മകൾ ആയിട്ടാവാം.
ആരും എന്തും
നിന്നെ ആ വസന്തകാലങ്ങളിലേക്ക്
ആനയിച്ചാലും
കൂടെ അങ്ങോട്ട്
തിരികെ യാത്രയാവുക.
പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളേയും
കൂടെ കൂട്ടുക.
ആ മനോഹരമായ
മാനസിക കാലാവസ്ഥകളിൽ
നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം
ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras