മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ വലിപ്പം.my diary. Khaleelshamras

പ്രപഞ്ചമാണോ വലുത്?
മനുഷ്യ മനസ്സാണോ?
ശരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
ഏതറ്റം വരേയും
ഭാവനയിലൂടെ
ചെന്നെത്താൻ കഴിയുന്ന
മനസ്സ് തന്നെയാണ്.
പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ
വിശാലമായ ഇത്തരം
സാധ്യതകളെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ
മനുഷ്യർ പരാജപ്പെടുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras