കോപാക്കുന്നവർ.my diary. Khaleelshamras


കോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ
മാനവികാവസ്ഥ കാണുക.
അസൂയയും പകയും
അറിവില്ലായ്മയും
എല്ലാം പുറത്തേക്ക്
കാർക്കിച്ചു തുപ്പപ്പെടുന്ന സമയമാണ്
അത്.
ആത്മ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ
വേലിക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച്
മനുഷ്യൻ
രാക്ഷസനാവുന്ന
സമയമാണ് അത്.
അത്തരം വ്യക്തികളിൽ
നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട്
മൗനത്തിന്റെ മാളത്തിൽ
ആത്മ സംയമനത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ
പോയൊളിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras