ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ്.my diary. khaleelshamras

ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്
ബെഡും ബെഡ്ഷീറ്റും
മത്രം വൃത്തിയാക്കിയാൽ പോര.
മനസ്സും വൃത്തിയാക്കണം.
എല്ലാ അനാവശ്യ ചിന്തകളേയും
വെടിഞ്ഞ്
വളരെ ശാന്തനായി
സ്വതന്ത്രനായി
നിദ്രയിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras