വിമർശനത്തെ പടവാക്കുcമ്പാൾ.my diary. khaleelshamras

വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ
സത്യാവസ്ഥ അറിയണം
എന്നിട്ട് തിരുത്തണം.
അല്ലാതെ
വിമർശിച്ചവരെയൊക്കെ
പ്രതിപക്ഷത്ത്
നിർത്തുകയല്ല വേണ്ടത്.
അവരുടെ ഉദ്യേശ്യം
എന്തു തന്നെയായാലും
അത് അന്യേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത
നിനക്കില്ല.
നിനക്ക് കുടുതൽ മികവ്
കാണിക്കാൻ അവർ
ഒരുക്കി തന്ന അവസരം
ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras