എന്തിനീ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം?

വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ
കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കാനും
അവരോട് അസൂയ കാണിക്കാനും
സ്വയം ആരോടൊക്കെയോ
വാശി പിടിക്കാനും
ഒക്കെയായിരുന്നോ
കോടാനുകോടി പും ബീജങ്ങൾ
ജീവൻ ത്യജിച്ച്
നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ
ജീവിക്കാനായി അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു
തന്നത്.
ഒരു നിമിഷം
ആത്മാർത്ഥമായി
ചിന്തിക്കുക.
ഇങ്ങിനെയൊക്കെ
ജീവിക്കുന്നതിൽ
തികച്ചും നൈമിഷികമായ
ഈ ജീവിതത്തിൽ
എന്ത് അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത്.
എന്നിട്ട്
പറ്റിയ തെറ്റുകളെ ഈ
നിമിഷം തന്നെ തിരുത്തി
ജീവിതത്തെ
മുന്നോട്ട് നയിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras