മനുഷ്യ മനസ്സ്.positive psychology. Dr.Khaleelshamras

മനുഷ്യ മനസ്സിനെ
മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ബോധ മനസ്സ്,
ഉപബോധമനസ്സ്,
അബോധ മനസ്സ്.
7% വരുന്ന ബോധ മനസ്സിനെ
നമ്മെ നാം ആക്കുന്ന
ഉള്ളിലെ ഉപബോധ, അബോധ
മനസ്സിലേക്കുള്ള കവാടമെന്നോ
വാച്ച് മാൻ എന്നോ
വിളിക്കാം.
തിരിച്ചറിവും ശ്രദ്ധയും
വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്.
ഇവിടെ ചിന്തകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ
വിജയിച്ചാൽ,
അതിനെ ഉപബോധമനസ്സിലേക്ക്
കടത്തി വിടുന്നതിൽ
ശ്രദ്ധിച്ചാൽ
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
പോസിറ്റീവ് ദിശയിലേക്ക്
ഉപബോധ മനസ്സ്
ഡ്രൈവ് ചെയ്തു കൊള്ളും.
പക്ഷെ പോസിറ്റീവ്
ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പോലും
നെഗറ്റീവ് ആയ ഒന്ന്
ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്.
ഉദാഹരണത്തിന്
മിക്കി മൗസിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ചിന്തിക്കരുത്
എന്ന് ഒരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ
ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
തന്നെ ആ കുട്ടി ചിന്തിച്ചത്
മിക്കി മൗസിനെ കുറിച്ചാണ്.
ഇതു പോലെയാണ്
ഇന്ന് ഞാൻ ദുഃഖിക്കില്ല,
പേടിക്കില്ല,
തെറ്റു ചെയ്യില്ല
എന്നൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ
തന്നെ അത്തരം വികാരങ്ങളെ
ഉപബോധ മനസ്സ് പുറത്തു
കൊണ്ടു വരും.
ഒരു പക്ഷെ
ഏറ്റവും ദു:ഖിച്ചതും
പേടിച്ചതും
തെറ്റു ചെയ്തതുമായ സമയങ്ങളായി
ആ ദിവസം മാറിയേക്കാം.
അതിന്റെ വിപരീത വാക്കുകളായ
സന്തോഷം ,ധൈര്യം, നന്മ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ
എന്നിവ വെച്ച് നീ ഉപബോധമനസ്സിനെ
ഫീഡ്  ചെയ്യുക
അപ്പോൾ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ
ഉദ്യേശിച്ച ഫലം കിട്ടും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്