നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാവുന്ന ബോംബ്.my diary.khaleelshamras

ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ ആവുന്ന
റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അമർത്തി
നീ നിന്നിലെ
ചിന്തയാവുന്ന ബോംബ്
പൊട്ടിക്കുകയാണ്.
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ആവുന്ന
ആ ബോംബ്
നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന
അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച്
അറിവുണ്ടായിട്ടും.
അങ്ങിനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്
തടയാൻ വേണ്ട
സംവിദാനങ്ങൾ
ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും
അവയെ ഉപയോഗിക്കാതെ
നീ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ആവുന്ന ബോംബ്
പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
അതി മനോഹരമായി
ജീവിക്കാനുള്ള
സാധ്യതകൾ
തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്