മനസ്സിലേക്കുള്ള ബൈനോക്കുലർ.my diary.khaleelshamras

ബൈനോക്കറിന്റെ
ലെൻസ് സൂക്ഷ്മമായി
ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാഴ്ച്ചകൾ
കാണുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ
നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകൾ
നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
അതിനാരും പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല
എന്നതാണ് സത്യം.
ഇനി അഗ്രഹിക്കുന്നവരോ
മനസ്സിലെ ബൈനോക്കുലർ
എടുക്കുന്നുമില്ല.
നിനക്കുമുമ്പിലുള്ളവരുടെ മനസ്സ്
കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും
നീ അവരുടെ ശ്വാസവും
ശാരീരിക ചലനങ്ങളും
മറ്റും അനുകരിച്ച്
രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ
ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.
ആ ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നതോടെ
പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും
ശത്രുത ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras