ചെറിയ വലിയ ശക്തികൾ.my diary.khaleelshamras

ചെറുതെങ്കിലും വലിയ ശക്തിയുള്ളതും
എന്നാൽ നിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും
അനിവാര്യമായതുമായ
ഒരു പാട് കാര്യങ്ങൾ
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ട്.
വായുവും സമയവും
അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്.
ഈ ഒരു നിമിഷം
അതിന്റെ ദൈർഘ്യം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും
നീ ജീവിക്കുന്ന
ഏക സമയമാണ് അത്.
അതിനെ ഫലപ്രദമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടും
പ്രവർത്തി കൊണ്ടും ധന്യമാക്കുക
എന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് നിനക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras