നിന്നോട് നന്ദി പറയുക.my diary. khaleelshamras.

ചെയ്ത കാര്യം
എന്താണെങ്കിലും
അതിനു നിന്നോട്
നന്ദി പറയുക.
പലപ്പോഴും
ചെയ്തതിലെ പോരായ്‌മകളെ
കുറിച്ചോർത്ത്
അതിൽ അസംതൃപ്തനാവാനാണ്
നീ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്.
അത് നിന്നെ
നിരാശയിലേക്കും
മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിൽ നിന്നും
പിറകോട്ട് തിരിച്ചുവിടുകയും
ചെയ്യുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്