നീ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ.my diary. khaleelshamras

ദു:ഖിതനോട് ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചല്ല
സംസാരിക്കേണ്ടത്.
മറിച്ചു സന്തോഷത്തെ കുറിച്ചാണ്.
പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നവനോട്
പേടിയെ കുറിച്ച്
സംസാരിക്കാതെ ധൈര്യത്തെ കുറിച്ച്
സംസാരിക്കുക.
മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി
മറ്റൊരകജ്ഞാത ലോകത്തേക്ക്
പിറന്നുവീണ അവരുടെ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച്
സംസാരിക്കുക.
തോറ്റവരോട് തോൽവിയെ
കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ
വിജയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക.
വിജയിച്ച പൂർവികർ വിജയത്തിലെ
വഴിയിൽ കുറിച്ചിട്ട
പരാജയങ്ങളെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു
ഈ പരാജയത്തിന് മുന്നിലെ
വിജയത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക.
നീ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras