ഭക്തിയുടെ ഭാഷ.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ മന്ത്രങ്ങളും
കീർത്തനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും
ശരീരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ
ആണ്.
എന്നാൽ ദൈവം കേട്ട്
നടപടിയെടുക്കുന്ന
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാഷയിൽ
നീ ഒരിക്കലെങ്കിലും
ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
നീ എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വസിച്ചു
എന്ന് ആരും ചോദിക്കാറില്ല.
പക്ഷെ ഈശ്വരനും
നീയും തമ്മിലുള്ള
ആശയ വിനിമയമങ്ങളുടെ
എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയാണ്
പലപ്പോഴും
പലരും പിന്നെ നീയും
നിന്റെ ഭക്തിയുടെ
വലിപ്പം അക്കുന്നത്.
അതൊക്കെ
ശരീരഭാഷയിലൂടെ
ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചതിന്റെ പരിണിത
ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്