നെഗറ്റീവിനെ പ്രതിരോധിക്കരുത്.my diary .khaleelshamras

നിന്നിലൂടെ കടന്നു പോവുന്ന
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ
പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഓരോ
ശ്രമവും
അവക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ
സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കാനുള്ള
അവസരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
പകരം നിന്റെ മനസ്സിലെ അഴുക്കു
ചാലിലൂടെ അവയെ
ഒഴുകി പോവാൻ
വിട്ടു കൊടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras