ജീവിതത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയും
അവനവന്റെ ജീവിതമാവുന്ന
വാഹനത്തെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്
മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്.
നീയാണെങ്കിൽ എവിടേയോ
ജീവിതമെന്ന വാഹനത്തെ
നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
മറ്റാരോ വന്ന്
അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുമെന്ന
പ്രതീക്ഷയിലാണ് നീ.
പലപ്പോഴും നീ ആ രീതിയിൽ
ആണ് കാണുന്നതും.
മറ്റൊരാളും ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ
തയ്യാറല്ല എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി
ശാന്തനായി
നീ തന്നെ അതിനെ
ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്