മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരുമ.my diary. khaleelshamras

പരസ്പരം
പലതിന്റേയും പേരിൽ
തമ്മിലടിച്ചു
തർക്കിക്കുന്ന
രണ്ടാളുടെ മൃദശരീരങ്ങൾ
അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ട്
വെച്ചു നോക്കു.
എത്ര മാന്യതയോടെയും
ആദരവോടെയുമാണ്
ഇരുവരും ഒരുമിച്ച്
നിൽക്കുന്നത്.
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ
പരസ്പരം പച്ചയിറച്ചിയും
അവരവരുടെ ചിന്തകളിലെ
മാലിന്യങ്ങളും പരസ്പരം
പ്രയോഗിച്ച
ഇവർ
ജീവിക്കുമ്പോഴേ
ഈ ഒരവസ്ഥ
ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരിന്നുവെങ്കിൽ
അങ്ങിനെയൊക്കെ
ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ?

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്