ചിന്തകളുടെ യജമാനൻ.my diary. khaleelshamras

നീ ഒന്ന് ആ ആജ്ഞാപിച്ചാൽ
പറഞ്ഞയിടത്ത് നിൽക്കും
നിന്റെ ചിന്തകൾ.
നിന്റെ ഏറ്റവും അനുസരണയുള്ള
ദാസനാണ് നിന്റെ ചിന്ത.
പക്ഷെ
അതിനോട് പോസിറ്റീവ് ആയി
വർത്തമാന കാല ഭാഷയിൽ
നിശ്ചിതമായത്
അതിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക
എന്നതേ നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളു.
ഒരു സമയം ഒരൊറ്റ ചിന്തയെ മാത്രമേ
നിന്റെ മനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുള്ളു
എന്നതിനാൽ
നീ അതിനു നൽകുന്നത്
പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ
നെഗറ്റീവ് ആയ ,
അതി ശക്തരായ ഒരു ചിന്തക്കും
നിന്നെ  ഭരിക്കാൻ
ആവില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്