എന്റെ ഡയറിയെ കുറിച്ച്. My diary, Khaleelshamras

ലോകത്തെ ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ
അവനേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും
അവനെപോലെ തന്നെ
പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ
മറ്റൊരു മനുഷ്യനുമായുള്ള
ആശയ വിനിമയമാണ് ഡയറി.
അതായത് അത്
അവനവനോടുള്ള സ്വയം വ്യവാരമാണ്.
തിരുത്താനും വളരാനും
ഒരാൾ അയാളോട് തന്നെ നടത്തുന്ന
ചർച്ചയാണ് ഡയറി.
പ്രതിസന്ധികളെ ഇറക്കിവെച്ച്
അല്ലെങ്കിൽ
അതിനെ വളമാക്കി മാറ്റാനുളള
ഫാക്ടറിയുടെ പരാണ്
ഡയറി.
മറ്റെന്തെഴുതുമ്പോഴും
മറ്റാരെങ്കിലും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ
എഴുതിയവനെ നിരാശനാക്കും
പക്ഷെ ഡയറി അങ്ങിനെയല്ല
അത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്
അവനവനെ തന്നെയാണ്.
അവനവന്റെ
ഗുരുവാണ് ഡയറി.
മറ്റുള്ളവർക്ക്
അവനിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ
കൈമാറുന്നുവെന്ന് മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras