പോസിറ്റീവുകൾ ആയ നിധി.my diary. khaleelshamras

നിധിയുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള
ഒരിടത്ത്
ആരും കരിങ്കട്ട അന്വേഷിച്ച്
നടക്കില്ല.
നിന്റെ ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം
പോസിറ്റീവുകളാവുന്ന
നിധികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട്.
അതെത്ര കലങ്ങിമറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും
അവിടെയൊക്കെ
നിനക്ക് പോസറ്റീവുകൾ
ആയ സന്തോഷവും അറിവും
കരുത്തും
ഒക്കെ സമ്മാനിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള
എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്.
പക്ഷെ നീ അവയെ അന്വഷിച്ചു
സ്വായത്തമാക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് അവിടെ നിന്നും
നിന്നെ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച
നെഗറ്റീവുകളെ പരമാവധി
ശേഘരിച്ചു കുട്ടുകയാണ് പലപ്പോഴും നീ.
അങ്ങിനെ ഉണ്ടാവാതെ
ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും
പോസിറ്റീവുകൾ ആയ നിധി
ശേഘരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras