ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.my diary. khaleelshamras

നമ്മുടെ പലതിനോടുമുള്ള
ആർത്തിയും.
പലരോടും പലതിനോടുമുള്ള
വിദ്വേശങ്ങളും,
അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള
മൽസരങ്ങളും,
പലതിനും വേണ്ടിയുള്ള
കാത്തിരിപ്പുകളുമൊക്കെ
വെറുതെയാണ്
എന്നു തോന്നിപ്പോവുന്ന
ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.
പലപ്പോഴും
അത് സംഭവിക്കുന്നത്
അപ്രതീക്ഷിത മരണ വാർത്തകൾ
ശ്രവിക്കുകയും കാണുകയും
ചെയ്യുമ്പോഴാണ്.
മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും
അഹങ്കാരം
വീണ് ഉടഞുപോവുന്ന
നിമിഷങ്ങൾ ആണ് അത്.
ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും
ആ മരിച്ചവരുടെ സ്ഥാനത്ത്
നമ്മെ സ്വയം കാണുമ്പോഴാണ്
ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു സമയത്തിൽ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തന്നെ ആ ഒരു രംഗത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി
മരിച്ച വ്യക്തിയെ തന്നെ
ആ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നു.
അവരുടെ നഷ്ടം കൊണ്ട്
അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാവുന്നു
പിന്നിടുള്ള ചർച്ചകൾ.
എന്നിട്ട് മരിച്ചവരെ നോക്കി
അഹങ്കരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നതിൽ
അഹങ്കരിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്