അനുഭവങ്ങളോടുള്ള സമീപനം.my diary. khaleelshamras

നീ ശരിക്കും
ജീവിതത്തിൽ നിന്നും
അനുഭവങ്ങളെ ശേഘരിക്കുകയല്ല
മറിച്ച്
അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും
ഓർമ്മകളെ ശേഘരിക്കുകയാണ്‌.
ആ ഓർമ്മകൾ
നന്നാവണമെങ്കിൽ
അനുഭവങ്ങളല്ല മറേണ്ടത്
മറിച്ച് അനുഭവങ്ങളോടുള്ള
നിന്റെ മനോഭാവമാണ്.
മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ്
ഓർമ്മകൾ
എഴുതി ചേർക്കാൻ
പാകത്തിൽ അനുഭവങ്ങളോട്
സമീപിക്കുകയാണ്
വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്