ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം.My diary. khaleelshamras

ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ചെയ്ത ശേഷമാണ്
പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാവുന്നത്.
ചർച്ചകളിൽ ഓരോരുത്തരും
അവരുടേതായ ആശയങ്ങൾ
മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു.
അതിനൊടുവിൽ
ഉചിതമായ തീരുമാസങ്ങൾ
എടുക്കുന്നു.
ശരിക്കും ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച
നിന്റെ മനസ്സിലും നടക്കേണ്ടതില്ലേ.
അത്തരം ഒരു ഫലപ്രദമായ ചർച്ച
നിനക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
നിന്റെ സമയം ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ
നീ പരാജപ്പെടുമായിരുന്നോ?
നിനക്ക് നിരാശനാവേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ?
ഇല്ല.
തീർച്ചയായും എന്തൊന്നിലേക്ക്
ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോഴും
അതിനെ കുറിച്ച് ഫലപ്രദമായ
ഒരു ചർച്ച നിന്റെ
മനസ്സിൽ നടക്കണം.
അതിനാനുസരിച്ചു
വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തു തുടങ്ങാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്