നീട്ടിവെപ്പ്.My diary. Khaleel shamras.

നീ ചെയ്യാൻ ഉദ്വേശിച്ചതും
ചെയ്യേണ്ടതുമായ ഒരു
കാര്യം നീ നീട്ടിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ
അതിൽ തെളിയുന്നത്
രണ്ട് കാര്യമാണ്.
ആദ്യത്തേത് നിന്റെ മടി
രണ്ടാമത്തേത്
ആ വിശയിത്തിൽ
മതിയായ അറിവ് ഇല്ലാത്തത്.
നീട്ടിവെപ്പ്
അവസാന നിമിഷങ്ങിലെ
അമിത സമ്മർദ്ദത്തിലേക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ
അതിൽ നിന്നും പിൻമാറുന്നതിലേക്കോ
നിന്നെ നയിക്കും.
അതിന്റെ പരിണിത ഫലം
നിരാശയും
പരാജയവുമാവും.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ
എന്തും നീട്ടിക്കൊനുള്ള പ്രവണത
അവസാനിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്