ചെറിയ വലുത്.my dairy. khaleelshamras

ഈ ഒരു നിമിഷം
വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
അതേറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ്.
ഈ നിമിഷത്തിൽ
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ള
പ്രവർത്തി അത്
വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും
മൊത്തം ജീവിത
വിജയത്തിൽ
അതിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras