സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനത്തിന്റെ വീട്.my dairy. khaleelshamras.

കുറച്ച് ശാന്തി തേടി
അലയുകയായിരുന്ന അയാളോട്
അടുത്തുള്ള
സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു വീടിനെ
കുറിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
അങ്ങിനെ അവിടേക്ക്
ജീവിതത്തെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ
അയാൾ തീരുമാനിച്ചു.
അങ്ങിനെ
അയാൾ ആ വീട്ടിലെത്തി.
സമാധാനത്തിന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ
കൈമാറി അയാളെ
മറ്റു താമസക്കാർ
സ്വീകരിച്ചു ഇരുത്തി.
അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം
തോന്നി.
ആ വീട്ടിലെ
ഓരോരോ മുറികളിലേക്ക്
അയാളെ ആനയിച്ചു.
ഒരു മുറിയിൽ അതാ
ദൈവസ്നേഹത്തെ കുറിച്ച്
കാവ്യാത്മകമായി
ആരോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അയാൾക്ക് സാന്താഷവും
അനുഭൂതിയും തോന്നി.
പിന്നെ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക്
കൊണ്ടു പോയി
വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ
മൂക്കു പൊത്തിപ്പോയി.
അവിടെ വച്ച മനുഷ്യരുടെ
ഇറച്ചി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ആരൊക്കെയോ.
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും
ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കുറ്റങ്ങൾ
പറഞ്ഞും ആരുടെപച്ചയിറച്ചിയാണ്
തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു?
ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും
മാറി മറ്റൊരു വീടുവെച്ച്
താമസിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുടേതാണ്
ആണ് അതെന്ന് ഞാനറിഞു.
പിന്നെ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക്
പോയി അവിടെ നിറയെ
സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും
പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ദൈവത്തെ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി
കുന്നു കുട്ടിക്കാണ് അതൊക്കെ.
പിന്നെ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് പോയി.
അവർ തർക്കങ്ങൾക്കായി
തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
തെറ്റുകൾക്ക് ശരിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
കണ്ടെത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്
അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ.
മറ്റൊരു മുറിയിൽ
സ്വാർത്ഥത പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്
കണ്ടു.
മറ്റുള്ളവർക്ക്
സമാധാനം മൈാറുന്നത് പോലും
തടയുന്ന സ്വാർത്ഥത.
പുറത്തൊക്കെ
ആരൊക്കെയോ ആ വീട്ടിൽ
ഭീകരന്മാർ ഉണ്ട് എന്ന്
പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും
ഒരു മുറിയിലും അത്തരം ആൾക്കാരെ
ഞാൻ കണ്ടില്ല.
സമാധാനം എന്ന വീടിന്റെ
വാക്കാർത്ഥം പ്രവർത്തികളിൽ
ഇല്ലാതായതു കൊണ്ടാവാം
ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പരിഹസിക്കാനും
ഏതോ അധികാര മോഹിതൾക്ക്
ആ വീടിനെ തന്നെ
തങ്ങളുടെ പേരായി
ഉപയോഗിക്കാനു കഴിഞ്ഞത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്