ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നഷ്ടബോധം.khaleelshamras.my diary.

നമുക്കെങ്ങിനെ വേണമെങ്കിലും
ജീവിക്കാം.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
എങ്ങിനെ നീങ്ങിയാലും
ആർക്കും അതുകൊണ്ട്
ലാഭമോ നഷ്ടമോ
ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത്
പിന്നീടോ ഇപ്പോൾ തന്നെയോ
നിനക്ക് നിരാശ തോന്നരുത്.
സമയവും ജീവിതവും
പാഴാക്കി കളഞ്ഞുവെന്ന
നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras