ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വസൂരി. Dr. Khaleelshamras

ഒരു പാട് മധ്യവയസ്കരുടെ
മരണ വാർത്തകൾ
കേട്ട കുറേ മാസങ്ങൾ
ആണ് കടന്നു പോവുന്നത്.
ആധുനിക വ്യായാമമില്ലാത്ത
ജീവിത രീതികൾ
ഒരു വസൂരി പോലെ
വ്യാപിച്ച് തുടങ്ങിയതിന്റെ
പരിണിത ഫലങ്ങൾ
കൂടുതലായി കണ്ട് തുടങ്ങി
എന്ന് തോന്നുന്നു.
കുട്ടം കൂട്ടമായി
പുഴയിൽ നീന്താൻ പോയതും
സൈക്കിളിലും നടന്നും
ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തതുമായ
ആ കാലം അസ്ഥമിച്ച ശേഷമുളള,
വാർധക്യത്തെ കാമരത്തിലേ
വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഒരു
കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാമിപ്പോൾ.
വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവത്തോടൊപ്പം
അമിതമായ തീറ്റയും കൂടി
ആയതോടൊ
ആധുനിക കാല വസൂരിയായ
ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങൾ
മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ
അപകടങ്ങളുടെ വലിപ്പം
വർദ്ധിച്ചു.
മരണത്തേക്കാൾ  ഇവിടെ വിഷയം
അനാരോഗ്യമാണ് .
ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ
പടർന്നു പന്തലിക്കുമ്പോൾ
മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ
മൊത്തം ആരോഗ്യാവസ്ഥയാണ്
കുറഞ്ഞു വരുന്നത്.
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാറ്റങ്ങൾക്ക് വധേയമായേ പറ്റൂ..
പല്ലു തേക്കാനും സ്ത്രം
ധരിക്കാനും മറന്നാലും
വ്യായാമം ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക.
അമിതമായ ഭക്ഷണത്തോട്
വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ
പഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്