സംതൃപ്തി.മൈ diary.khaleelshamras.

വലിയൊരു വിനോദയാത്രക്ക്
ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ.
പെട്ടെന്ന്
വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും
ഒരസുഖം വന്നു.
നിന്റെ പരിചരണം വേണ്ടി വന്നു.
അപ്പോൾ വിനോദയാത്രക്കായി
ആ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും
പിന്തിരിയാൻ
ഒരു പ്രേരണ നിന്നിൽ ഉണ്ടാവും.
ആ പ്രേരണയെ തട്ടിയകറ്റി
രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നതിന്
മുനഗണന കൊടുക്കാൻ
കഴിഞാൽ
വിനോദയാത്രക്ക് ലഭിക്കുന്ന
അനുഭൂതിയേക്കാൾ
വലിയ സംതൃപ്തിയാണ്
നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ പോവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്