ഈ വർത്തമാനകാലത്തിൽ.മൈ diary.khaleelshamras.

നീ ചോദിക്കാതെ തന്നെ
മാഞ്ഞു പോയ ഇന്നലെകളിലെ
ദുഃഖങ്ങളെ മാച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി
നീ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
നീ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പോലും
ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു നാളേക്ക് വേണ്ടി
നീ ഒരു പാട് ആഗ്രഹങ്ങളെ
നിരത്തുന്നു.
അതിനിടയിൽ
നീ മറക്കുന്നത്
നിനക്കായി വിഭവങ്ങൾ
ഒരുക്കി വെക്കപ്പെട്ട ഈ
ഒരു നിമിഷത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ്.
മനസ്സ് കേൾക്കുകയും
അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഈ വർത്തമാനകാലത്തെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ
വിജയം
കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras