പീഡനം.മൈ diary. ഖലീൽസംരസ്

ശരിക്കും പീഡനം
എന്നതൊന്നില്ല.
വിവേചനം എന്നതൊന്നും
ഇല്ല.
ശരിക്കും അതൊക്കെ
മനസ്സിലെ തോന്നലുകൾ
മാത്രമാണ്.
അതൊക്കെ
പേടി നിറഞ്ഞ
ഒരു മനസ്സിന്റെ
ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന
തോന്നലുകൾ ആണ്.
ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ
അല്ല മനുഷ്യനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്.
മറിച്ച് ധൈര്യമില്ലാത്ത,
പേടി നിറഞ്ഞ സ്വന്തം മനസ്സാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്