വീണ്ടും ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. My diary. Khaleelshamras

ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും പൂശിയ
സുഗന്ധം എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാവും.
പക്ഷെ അത് മനസ്സിൽ
ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോവാത്ത
ഒരു നറുമണം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
നിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലേയും
ജീവിതത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമായി
ആ സുഗന്ധത്തെ നിനക്കു മാറ്റാം.
മാഞു പോവുന്ന കാഴ്ച്ചകളിലൂടെയാണ്
നിന്റെ ജീവിതം കടന്നു പോയികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ആ കാഴ്ച്ചകളിൽ പലതും
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ആൽബത്തിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി വരക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ്.
അതും ലൈവ് ആയി.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
അതിലെ നല്ല ചിത്രങ്ങളെ
ലൈവ് ആയി നിനക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം.
കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ
കാതിൽ നിന്നും മാത്രമേ
മായുന്നുള്ളു.
മനസ്സിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
ലൈവ് ആയി അവ ശ്രവിക്കാം.
ജീവിതത്തിൽ
എപ്പോഴെങ്കിലും
നിരാശയുടെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുമ്പോൾ
പെട്ടെന്ന് അവ മാറ്റി മനസ്സിൽ
ശേഘരിച്ചു വെച്ച ആ സുഗന്ധം
അനുഭവിക്കുക.
ചീത്ത കാഴ്ച്ചകൾക്ക് സാക്ഷിയാവുമ്പോൾ
ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചാനൽ മാറ്റിയ പോലെ
നിന്റെ ബോധത്തിന്റെ റിമോട്ട്
ഉപയോഗിച്ച് അവയെ മാറ്റി
പകരം മുമ്പ് കണ്ട ആ നല്ല കാഴ്ച്ചകളെ
ലൈവ് ആയി കൊണ്ടുവരിക.
കാതുകളിൽ കോപത്തിന്റെ
ഇടിനാധങ്ങൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ
പണ്ട് കേട്ട ആ രാഗങ്ങളെ
മനസ്സിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും
വീണ്ടും ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras