നമ്മിൽ കണ്ടെത്താതെ പോവുന്നത്. My diary. Khaleelshamras

വലിയൊരു പാറകഷണത്തിനു മുമ്പിൽ
സുന്ദരനായ ഒരു രാജകുമാരന്റെ
ശിൽപ്പം കൊത്തിയുണ്ടാക്കാൻ
ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന
ശിൽപ്പിയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു.
എങ്ങിനെയാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
ഈ കാര്യം ചെയ്തു തീർക്കാൻ
പോവുന്നത്?
ശിൽപ്പി വളരെ നിസ്സാരതയോടെ
മറുപടി പറഞു.
ഈ പാറക്ഷണത്തിനുള്ളിൽ
ആ രാജകുമാരൻ ഉണ്ട്.
ഞാൻ അതിനു ചുറ്റുള്ളതൊക്കെ
നീക്കം ചെയ്ത് രാജകുമാരനെ
പുറത്തു കൊണ്ടുവരും.
അത്രയേ എനിക്കു ചെയ്യാനുള്ളു.
കേട്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും
മതിവരാത്ത,
കാലങ്ങൾ ഒരു പാട് താണ്ടിയിട്ടും
പഴക്കം വരാത്ത കവിതകൾ കുറിച്ചിട്ട
ഒരു കവിയോട്
ആരോ ചോദിച്ചു.
ഇതു പോലെ മനോഹരമായിരുന്നോ
നിങ്ങളുടെ ജീവിതം?
അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ
അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്
ഞാനിതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത്.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും ദു:ഖത്തിലും
എല്ലാം ഇതു പോലെ
രത്നത്തേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള
എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്.
നാം പലപ്പോഴും അത് കണ്ടെത്താൻ
മറന്നു പോവുകയാണ്.
കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണെങ്കിൽ
ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ
കാര്യവുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്