ശത്രുപക്ഷം വേണ്ട. My diary. Khaleel shamras

നിനക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും ശത്രു പക്ഷത്ത് നിർത്താം.
പക്ഷെ ഒരു കാര്യം
മനസ്സമാധാനം എന്നതൊന്ന്
അത് കേട്ടപാടെ
നിന്നെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും.
പിന്നെ ചിന്തകളുടെ ആകാശം
നിറയെ ശത്രുപക്ഷം എന്ന
കാർമേഘം കീഴടക്കിയുണ്ടാവും.
അതിൽ നിന്നും കോപത്തിന്റെ
ഇടിയും മിന്നലും
പ്രവഹിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ടാവും.
അതിലൂടെ
നിന്നിലെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായും
നശിച്ചു പോയിട്ടുമുണ്ടാവും.
ഇത്രയും വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ
ചെയ്ത്
ഇനിയും വേണോ നിനക്ക്
ഒരു ശത്രുപക്ഷം.
ആദർശകരമായ വൈവിധ്യങ്ങളിലും
പരസ്പര സ്നേഹം നറുകെ പിടിച്ച്
ആരേയും ശത്രുവായി കാണാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്