സുനാമിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടേണ്ട. My diary, Khaleel Shamras

സുനാമിയുള്ളപ്പോൾ കടലിലേക്ക്
കടലാസ്വദിക്കാൻ ആരും പോവാറില്ല.
ഭൂകമ്പം ബാധിച്ച പൂന്തോപ്പിലേക്ക്
നറുമണം ആസ്വദിക്കാനും
ആരും പോകാറില്ല.
അതു പോലെ തന്നെയാണ്
കോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും
തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ.
ആ സമയങ്ങളിൽ
അവരുടെ മനസ്സിൽ
ഭൂകമ്പവും സുനാമിയുമൊക്കെ
അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നീ അതിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയാൽ
നീയും ഇല്ലാതാവും.
ദുരിദാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
മുഴുകേണ്ട എന്ന്
ഇതിനർത്ഥമില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്