Wednesday, December 30, 2015

നല്ലൊരു വർഷം എങ്ങിനെ സൃഷ്ടിച്ചു.? My motivational dairy.short.khaleelshamras

മനോഹരമായ ഒരു വർഷം നിന്നോട് വിട പറയുകയാണ്.
ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ വിട്ടുപോയി.
പക്ഷെ നിനക്ക് സമയത്തെ വിട്ടു പോവേണ്ടി വന്നില്ല.
നിനക്ക് വേണ്ടപെട്ടവരായ ഒരു പാട്
പേർക്ക് സമയത്തെ വിട്ട് പോവേണ്ടിവന്ന
ഒരു വർഷമാണ് വിട പറയുന്നത്.
ജീവതത്തെ തർക്കിച്ചും
പരസ്പരം വിദ്വേഷം വളർത്തിയും
തീർക്കാനുള്ളതല്ല,
മറിച്ച് മരിച്ചു പോവേണ്ട ഈ ജീവിതം
പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും
സമാധാനം പരത്താനും
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
എന്ന ഒറ്റ സന്ദേശമാണ് അവരൊക്കെ
നിനക്ക് മുമ്പിൽ ബാക്കി വെക്കുന്നത്.
നീ നിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി
കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ
അവരെ മനസ്സിലാക്കുക.
അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുക.
എന്നിട്ട് അവർ അഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
മാത്രം നിന്റെ ശബ്ദം അവരെ കേൾപ്പിക്കുക.
ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നും
പറയുന്നത് അവർ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.
ആ ഒരു അഭിമാനത്തെ നീ മാനിക്കണം.
പലപ്പോഴും അവർ അവരുടെ വശം
കാണിച്ച് ആളാവുമ്പോൾ
നീ നിന്റെ വശം കാണിച്ച്
അവർക്ക് മുമ്പിൽ അതിലും വലിയ ആളാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
ഈ ശ്രമത്തിനിടയിൽ
നിന്റേയും അവരുടെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നല്ലാതെ
നല്ലതൊന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല.
പരസ്പരം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ആളാവലുകൾ ഇനി വേണ്ട.
ക്ഷമിക്കാൻ ശീലിക്കുക.
അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിജയിക്കാൻ
അവസരം ഒരുക്കുക.
ആ വിജയത്തിൽ നീ അഭിമാനിക്കുക.
ആ അഭിമാനം
നിനക്കും വിജയം കൊണ്ടുവരും.
മനസ്സമാധാനം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ
ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളല്ല മാറേണ്ടത്
മറിച്ച് നിന്റെ ഉള്ള് തന്നെയാണ്
എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു
പോയ വർഷം.
പലപ്പോഴും നീ വളർന്ന സാമുഹിക കുടുംബ
സാഹചര്യങ്ങളും അതിലൂടെ
വരക്കപ്പെട്ട നിന്റെ മാനസിക ഭൂപടവും
ഏതൊക്കെയോ പ്രസ്താനങ്ങളെ
ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിരുന്നു.
അങ്ങിനെ എന്തിനെയെങ്കിലും
ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയാൽ
അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
നൂ കളിയസ് ജീവിതം അതിനു ചുറ്റും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമെന്ന്
നീ തിരിച്ചറിഞു.
സ്വന്തം ആദർശം അടിയറവു വെക്കാതെ
തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി സ്നേഹിക്കാൻ
പടിച്ചപ്പോഴാണ്
ശരിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ന്യുക്ളിയസ് ആയി
നൻമ നിറഞ ആദർശങ്ങൾ മാറിയത്.
മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കുറിച്ച്
കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായത്
കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്തു പറയേണ്ട
നേട്ടമാണ്.
ഓരോ പ്രശ്നത്തിലും സ്വന്തം മനസ്സായും
അവരുടെ മനസ്സായും ഇതിലൂടെ
നിനക്ക് മാറാൻ കഴിഞു.
അത് സുനാമിയേക്കാൾ
ഭീകരമായ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി.
മുറതെറ്റിക്കാതെ വ്യായാമം നിലനിർത്താനും
അതേ സമയം തന്നെ അറിവു നേടാനും ഉപയോഗിക്കുക വഴി
നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ സമയം
രണ്ട് ലോട്ടറി അടിച്ചതിന് സമാനമായ
നേട്ടം കൈവരിക്കുകയായിരുന്നു.
ടെക്നോളജി സാധ്യതകളെ
സർഗാത്മകത വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ച
നല്ലൊരു വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞു പോവുന്നത്.
മുറതെറ്റാതെ ഡയറി എഴുതാനും
അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പങ്കുവെക്കാനും
കഴിഞ്ഞുവെന്നത്
ഈ ഒരു  സമയത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു.
എഴുത്തിലൂടെ കൈമാറിയത്
വാക്കുകളിലൂടെയും
കൈമാറാനുള്ള ദീർഘകാലത്തെ
ആഗ്രഹം സഫലമാവാനുള്ള
ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങപ്പെട്ട വർഷമാണ്
കഴിഞ്ഞു പോവുന്നത്.
ജോലിയിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞു.
സമയം ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും ഒരു പരിധി
വരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞു.
പൊലിഞ നല്ലൊരു വർഷത്തിന്റെ
പിറകെ അതിലും മനോഹരവും
വിജയകരവുമായ ഒരു പുതുവർഷം
പിറക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
കാരുണ്യവാൻ അതിനു കനിയട്ടെ?

സ്നേഹം.my diary.khaleelshamras

സ്നേഹം അതി ശക്തമായ ഊർജ്ജമാണ്. ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഊർജ്ജം. അത് പകർന്നു നൽകാനുള്ള അവസരങ്ങളുടെ പേരാണ് ...