ശീലങ്ങൾ മാറ്റി പ്ലാൻ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വരക്കുക.my .diary.khaleelshamras

നിന്നിലെ ഓരോ ശീലവും
കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം
നിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന
അനന്തര ഫലം
ഇeപ്പാഴേ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടു നോക്കൂ.
ഏതൊരു ദുശ്ശീലത്തിനാണോ
നീ അടിമപ്പെട്ടത്
അതിങ്ങിനെ തുടർന്നാൽ
ഉണ്ടാവുന്ന ഫലം
ഒരു ആർക്കിടക്റ്റ്
ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു മുമ്പേ
പ്ളാൻ വരച്ച് അതിന്റെ രൂപം
മനസ്സിൽ വരച്ചിടുന്ന പോലെ
അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കൂ.
നിത്യേന മദ്യപിച്ച് ലിവർ സിറോസിസ്
വന്ന ,
നിത്യേന പുകവലിച്ച്
ക്യാൻസറും ഹൃദയാഘാതവും
പക്ഷാഘാതവുമൊക്കെ വന്ന,
അമിതമായി തിന്ന്
ഇതേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ
വന്ന  നിന്റെ ചിത്രമാണോ
അവിടെ വരക്കാൻ പറ്റുന്നത്?
എത്തിൽ ശീലങ്ങൾ
മാറ്റി പ്ലാൻ പെട്ടെന്ന്
മാറ്റി വരക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്