ഉപബോധമനസ്സിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ.my diary.khaleelshamras

നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിനേ പക്വത
കൈവരിക്കുന്നുള്ളു.
ഉപബോധ മനസ്സ്
പക്ഷെ അങ്ങിനെയല്ല.
ബോധ മനസ്സിലൂടെ
കടന്നു വരുന്ന അതു വാക്കിനേയും
സ്വീകരിച്ചിരുത്തും.
പേടിക്കരുത്
എന്ന് നീ ഉപബോധമനസ്സിനോട്
ആക്ഞ്ഞാപിച്ചാൽ
അ പേടിക്കരുത് എന്നതിലെ
പേടിയിൽ പിടിച്ച്
പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ദുഃഖിക്കരുത്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ദുഃഖം അനുഭവിച്ച്
പിന്നെ ദു:ഖിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.
അത് കൊണ്ട് ഉപബോധമനസ്റ്റിലേക്ക്
ഓരോന്നും
കെമാറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്